Tài liệu HDSD quản lý | https://saigonpos.com/
SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng

03/17/2020 01:07:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần xem lại doanh thu của 1 hoặc nhiều khách hàng để có chế độ ưu đãi hoặc chăm sóc tốt hơn [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Biểu đồ phân tích

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Biểu đồ phân tích

03/17/2020 01:04:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần xem báo cáo bằng biểu đồ về tỉ lệ doanh thu giữa các mặt hàng hoặc biểu đồ cột về doanh thu theo thời gian, chi nhánh [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo phân tích doanh thu theo ngày/tháng/năm.

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo phân tích doanh thu theo ngày/tháng/năm.

03/17/2020 01:03:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần phân tích, đối chiếu doanh thu giữa các ngày trong tháng, các tháng trong cùng 1 năm hoặc giữa các năm với nhau [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết hàng bán

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết hàng bán

03/17/2020 01:02:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần kiểm tra chi tiết số lượng hàng đã bán ra trong ngày hoặc trong một khoảng thời gian tùy chọn [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể

03/17/2020 01:01:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Là báo cáo mô tả một cách tổng quát về tình hình doanh thu, trạng thái và hình thức thanh toán, khuyến mãi, số lượng hàng bán.......tại 1 thời điểm [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền

03/17/2020 01:01:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần kiểm tra trạng thái danh sách tất cả các phiếu bán hàng [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác

SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác

03/17/2020 01:00:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần kiểm tra lại lịch sử thao tác của 1 phiếu bán hàng bất kì nào đó, để xem ai đã thao tác và thao tác như thế  nào [Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status