Tài liệu HDSD quản lý

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng hoặc VIP

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng hoặc VIP

3/17/2020 1:07:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Biểu đồ phân tích

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Biểu đồ phân tích

3/17/2020 1:04:35 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo phân tích doanh thu theo ngày/tháng/năm.

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo phân tích doanh thu theo ngày/tháng/năm.

3/17/2020 1:03:04 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết hàng bán

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo chi tiết hàng bán

3/17/2020 1:02:05 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền

3/17/2020 1:01:31 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể

3/17/2020 1:01:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác

SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác

3/17/2020 1:00:19 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status