SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Danh sách Phiếu tính tiền

03/17/2020 01:01:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần kiểm tra trạng thái danh sách tất cả các phiếu bán hàng

THAO TÁC:

Bắt đầu => Bán hàng => Báo cáo chi tiết => Danh sách phiếu bán hàng

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status