SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng hoặc VIP | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh số theo khách hàng

03/17/2020 01:07:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần xem lại doanh thu của 1 hoặc nhiều khách hàng để có chế độ ưu đãi hoặc chăm sóc tốt hơn

THAO TÁC:

Bắt đầu => Chăm sóc khách hàng => Báo cáo => Báo cáo chi tiết khách hàng

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status