Tài liệu HDSD Phòng Marketing | https://saigonpos.com/
SAI GON POS: Hướng dẫn tạo SMS tự động gửi KH

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo SMS tự động gửi KH

03/17/2020 01:11:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần gửi thông tin một cách tự động đến toàn bộ khách hàng [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn cài đặt mua hàng tặng hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn cài đặt mua hàng tặng hàng

03/17/2020 01:10:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần tạo chính sách khuyến mãi bằng sản phẩm: mua mặt hàng A tặng mặt hàng B [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn ưu đãi theo sản phẩm

SAI GON POS: Hướng dẫn ưu đãi theo sản phẩm

03/17/2020 01:10:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần tạo chính sách khuyến mãi bằng sản phẩm: giảm giá 1 hoặc 1 nhóm hàng [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo chính sách giảm giá theo thứ ngày tháng

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo chính sách giảm giá theo thứ ngày tháng

03/17/2020 01:09:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần tạo chính sách khuyến mãi theo hình thức giảm % hay 1 số tiền cố định cho toàn bill [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn phát hành thẻ VIP

SAI GON POS: Hướng dẫn phát hành thẻ VIP

03/17/2020 01:08:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần cần theo dõi doanh số, lịch sử giao dịch của từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng để từ đó có cơ sở để xây dựng các chính sách khuyến mãi  [Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status