Tài liệu HDSD Kho nhà hàng | https://saigonpos.com/
SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

03/17/2020 02:10:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần tạo công thức chế biến cho các thành phẩm hoặc bán thành phẩm để phục vụ cho việc tính toán số lượng NVL đã được sử dụng để tạo nên số lượng thành phẩm đó.  [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

03/17/2020 02:09:17 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

03/17/2020 02:08:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần kiểm tra số lượng tồn kho, tình hình xuất nhập tồn của 1 hay nhiều mặt hàng, tình hình mua hàng của 1 hay nhiều nhà cung cấp....... [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

03/17/2020 02:07:26 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán

03/17/2020 02:07:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ: Khi bạn cần tính giá vốn cho hàng bán để làm căn cứ tính lãi lỗ trong một khoảng thời gian nhất định [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

03/17/2020 02:06:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

03/17/2020 02:05:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

03/17/2020 02:02:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status