Tài liệu HDSD Kho nhà hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

3/17/2020 2:10:26 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

3/17/2020 2:09:17 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

3/17/2020 2:08:43 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán, nvl

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán, nvl

3/17/2020 2:07:59 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

3/17/2020 2:07:26 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

3/17/2020 2:06:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

3/17/2020 2:05:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

3/17/2020 2:02:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status