Tài liệu HDSD Kho nhà hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

03/17/2020 02:10:26 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

SAI GON POS: Hướng dẫn cảnh báo tồn kho

03/17/2020 02:09:17 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

03/17/2020 02:08:43 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán, nvl

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán, nvl

03/17/2020 02:07:59 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

SAI GON POS: Hướng dẫn theo dõi thu chi công nợ

03/17/2020 02:07:26 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

SAI GON POS: Hướng dẫn thiết lập trừ kho tự động

03/17/2020 02:06:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

SAI GON POS: Hướng dẫn nhập kho, xuất kho, chuyển kho,

03/17/2020 02:05:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn QL Bán thành phẩm chế biến

03/17/2020 02:02:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status