SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu tổng thể

03/17/2020 01:01:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_Là báo cáo mô tả một cách tổng quát về tình hình doanh thu, trạng thái và hình thức thanh toán, khuyến mãi, số lượng hàng bán.......tại 1 thời điểm

THAO TÁC:

Bắt đầu => Bán hàng => Báo cáo phân tích => Doanh thu tổng thể

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status