Tài liệu HDSD đặt hàng bếp trung tâm

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng qua web

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng qua web

3/17/2020 2:04:51 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo đơn mua hàng nhà cung cấp

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo đơn mua hàng nhà cung cấp

3/17/2020 2:02:01 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

Kết xuất danh mục mặt hàng cần mua gửi nhà cung cấp theo định dạng file excel, pdf hoặc bản in. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn chuyển kho theo yêu cầu đặt hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn chuyển kho theo yêu cầu đặt hàng

3/17/2020 1:59:02 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tổng hợp đơn đặt hàng và mua hàng/chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn tổng hợp đơn đặt hàng và mua hàng/chế biến

3/17/2020 1:58:13 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn duyệt đặt hàng trên App Mobile

SAI GON POS: Hướng dẫn duyệt đặt hàng trên App Mobile

3/17/2020 1:56:51 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng trên App Mobile

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng trên App Mobile

3/17/2020 1:56:27 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status