Tài liệu HDSD đặt hàng bếp trung tâm | https://saigonpos.com/
SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng qua web

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng qua web

03/17/2020 02:04:51 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo đơn mua hàng nhà cung cấp

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo đơn mua hàng nhà cung cấp

03/17/2020 02:02:01 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

Kết xuất danh mục mặt hàng cần mua gửi nhà cung cấp theo định dạng file excel, pdf  hoặc bản in. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn chuyển kho theo yêu cầu đặt hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn chuyển kho theo yêu cầu đặt hàng

03/17/2020 01:59:02 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn tổng hợp đơn đặt hàng và mua hàng/chế biến

SAI GON POS: Hướng dẫn tổng hợp đơn đặt hàng và mua hàng/chế biến

03/17/2020 01:58:13 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn duyệt đặt hàng trên App Mobile

SAI GON POS: Hướng dẫn duyệt đặt hàng trên App Mobile

03/17/2020 01:56:51 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng trên App Mobile

SAI GON POS: Hướng dẫn đặt hàng trên App Mobile

03/17/2020 01:56:27 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status