SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn xem lịch sử thao tác

03/17/2020 01:00:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần kiểm tra lại lịch sử thao tác của 1 phiếu bán hàng bất kì nào đó, để xem ai đã thao tác và thao tác như thế  nào

THAO TÁC

Bắt đầu => Bán hàng => Phiếu bán hàng 

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status