Tài liệu HDSD thu ngân | https://saigonpos.com/
SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán

03/24/2020 22:12:00 / Đăng bởi Nguyễn Hoàng Anh / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi tính tiền cho khách, thu ngân phải xác định các hình thức thanh toán [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân vào ca, kết ca

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân vào ca, kết ca

03/24/2020 17:29:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Thao tác để bắt đầu và kết thúc ca làm việc [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món

03/23/2020 22:51:00 / Đăng bởi Nguyễn Hoàng Anh / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi bạn cần order món cho bàn mới hoặc 1 bàn cũ đã mở [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu

03/17/2020 00:44:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ:  Khi khách hàng yêu cầu các món không có trong thực đơn mà nhà hàng  [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân in báo cáo bán hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân in báo cáo bán hàng

03/17/2020 00:43:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Sau khi hết ca hoặc hết ngày thu ngân cần kiểm tra và in báo cáo [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua VNPAY

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua VNPAY

03/17/2020 00:42:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

Nội dung đang được cập nhật... [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua MOMO

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua MOMO

03/17/2020 00:42:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

Nội dung đang được cập nhật... [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân tạo yêu cầu riêng khi order món

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân tạo yêu cầu riêng khi order món

03/17/2020 00:41:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi khách hàng có yêu cầu cụ thể về một hàng bán nào đó.  [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân điều chỉnh sơ đồ bàn

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân điều chỉnh sơ đồ bàn

03/17/2020 00:41:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi bạn muốn điều chỉnh sơ đồ bàn trên phần mềm giống với sơ đồ bàn thực tế của quán [Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status