Tài liệu HDSD thu ngân

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán

3/24/2020 10:12:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Hoàng Anh / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi tính tiền cho khách, thu ngân phải xác định các hình thức thanh toán [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân vào ca, kết ca

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân vào ca, kết ca

3/24/2020 5:29:00 PM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Thao tác để bắt đầu và kết thúc ca làm việc [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món

3/23/2020 10:51:00 PM / Đăng bởi Nguyễn Hoàng Anh / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi bạn cần order món cho bàn mới hoặc 1 bàn cũ đã mở [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu

3/17/2020 12:44:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi khách hàng yêu cầu các món không có trong thực đơn mà nhà hàng [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân in báo cáo bán hàng

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân in báo cáo bán hàng

3/17/2020 12:43:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Sau khi hết ca hoặc hết ngày thu ngân cần kiểm tra và in báo cáo [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua MOMO

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua MOMO

3/17/2020 12:42:49 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua VNPAY

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân thanh toán qua VNPAY

3/17/2020 12:42:28 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

[Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân tạo yêu cầu riêng khi order món

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân tạo yêu cầu riêng khi order món

3/17/2020 12:41:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi khách hàng có yêu cầu cụ thể về một hàng bán nào đó. [Đọc tiếp]

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân điều chỉnh sơ đồ bàn

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân điều chỉnh sơ đồ bàn

3/17/2020 12:41:00 AM / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ: Khi bạn muốn điều chỉnh sơ đồ bàn trên phần mềm giống với sơ đồ bàn thực tế của quán [Đọc tiếp]

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status