Tính năng chi tiết phần mềm quản lý kho

Tính năng chi tiết phần mềm quản lý kho

Các tính năng quản lý kho

 1. Mô hình quản lý kho tổng thể
 • Tại văn phòng trung tâm được thiết lập 1 máy Server. Tại máy này sẽ chứa toàn bộ các dữ liệu của các chi nhánh.
 • Tất các số liệu được truyền nhận hai chiều từ máy trung tâm đến máy máy nhánh và ngược lại.
 • Các số liệu về kho có thể truyền nhận qua lại giữa các chi nhánh như: xuất kho nội bộ, đổi trả hàng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho.
 1. Mô hình quản lý kho nội bộ đa cấp
 • Tại chi nhánh sẽ thiết lập hệ thống quản lý kho bao gồm: 1 kho tổng và các kho cấp 2 như kho bếp, kho Bar 1, khoo Bar 2, kho bia nước giải khát.
 • Kho tổng sẽ điều phối tất cả các số liệu xuống kho cấp 2.
 • Ngoài ra trong một số trường hợp có sự luân chuyển hàng hóa giữa các kho cấp 2 cho nhau thì các kho cấp 2 trực tiếp luân chuyển mà không cần thông qua kho tổng.
 1. Thiết lập nguyên liệu, định mức công thức chế biến
 • Cài công thức chế biến cho từng món hàng bán.
 • Tính tiêu hao nguyên vật liệu theo ngày, tháng.
 • Quản lý giá vốn nguyên vật liệu, hàng bán.
 • Quản lý chênh lệch giữa thực tế và số liệu.
 1. Quản lý tồn kho nguyên vật liệu
 • Cho phép, cảnh báo cài tồn tối đa, tối thỉu, tồn kho âm.
 • Tính giá vốn hàng bán.
 • Tính giá trị tồn hiện tại.
 • Cho phép xem số lượng tồn kho trong từng tài khoản.
 • Theo dõi kho theo 2 đơn vị tính.
 • Cân đối xuất nhập tồn.
 • Nhập-xuất hàng thanh toán ngay, hoặc theo công nợ.
 • Chuyển kho hàng hóa vật tư nội bộ.
 • Cân đối chi phí đầu vào.
 • Cân đối số lượng kho trên số liệu và thực tế.
 • Cập nhật lý do cân đối.
 • Xuất hóa đơn các phiếu nhập-xuất.
 • Quản lý hoá đơn nhập hàng.
 • Quản lý thuế VAT đầu vào.
 • Quản lý giá nhập mua.
 • Quản lý chi tiết kho xuất chuyển và kho nhập chuyển.
 • Quản lý thồi gian xuất /nhập.
 • Quản lý lí do chuyển kho.
 1. Các báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho hiện tại.
 • Báo cáo cân đối kho.
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
 • Báo cáo tổng hợp số lượng xuất…
 • Báo cáo hàng tồn kho theo kho, theo ngày, theo nhóm hàng, loại hàng.
 • Báo cáo chênh lệch tồn kho thực tế và tồn kho trong máy.
 • Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp, mặt hàng.
 • Xuất file dữ liệu kho ra Excel, PDF.
DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status