Tính năng chi tiết phần mềm quản lý kho | https://saigonpos.com/

Các tính năng quản lý kho

 1. Mô hình quản lý kho tổng thể
 • Tại văn phòng trung tâm được thiết lập 1 máy Server. Tại máy này sẽ chứa toàn bộ các dữ liệu của các chi nhánh.
 • Tất các số liệu được truyền nhận hai chiều từ máy trung tâm đến máy máy nhánh và ngược lại.
 • Các số liệu về kho có thể truyền nhận qua lại giữa các chi nhánh như: xuất kho nội bộ, đổi trả hàng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho.
 1. Mô hình quản lý kho nội bộ đa cấp
 • Tại chi nhánh sẽ thiết lập hệ thống quản lý kho bao gồm: 1 kho tổng và các kho cấp 2 như kho bếp, kho Bar 1, khoo Bar 2, kho bia nước giải khát.
 • Kho tổng sẽ điều phối tất cả các số liệu xuống kho cấp 2.
 • Ngoài ra trong một số trường hợp có sự luân chuyển hàng hóa giữa các kho cấp 2 cho nhau thì các kho cấp 2 trực tiếp luân chuyển mà không cần thông qua kho tổng.
 1. Thiết lập nguyên liệu, định mức công thức chế biến
 • Cài công thức chế biến cho từng món hàng bán.
 • Tính tiêu hao nguyên vật liệu theo ngày, tháng.
 • Quản lý giá vốn nguyên vật liệu, hàng bán.
 • Quản lý chênh lệch giữa thực tế và số liệu.
 1. Quản lý tồn kho nguyên vật liệu
 • Cho phép, cảnh báo cài tồn tối đa, tối thỉu, tồn kho âm.
 • Tính giá vốn hàng bán.
 • Tính giá trị tồn hiện tại.
 • Cho phép xem số lượng tồn kho trong từng tài khoản.
 • Theo dõi kho theo 2 đơn vị tính.
 • Cân đối xuất nhập tồn.
 • Nhập-xuất hàng thanh toán ngay, hoặc theo công nợ.
 • Chuyển kho hàng hóa vật tư nội bộ.
 • Cân đối chi phí đầu vào.
 • Cân đối số lượng kho trên số liệu và thực tế.
 • Cập nhật lý do cân đối.
 • Xuất hóa đơn các phiếu nhập-xuất.
 • Quản lý hoá đơn nhập hàng.
 • Quản lý thuế VAT đầu vào.
 • Quản lý giá nhập mua.
 • Quản lý chi tiết kho xuất chuyển và kho nhập chuyển.
 • Quản lý thồi gian xuất /nhập.
 • Quản lý lí do chuyển kho.
 1. Các báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho hiện tại.
 • Báo cáo cân đối kho.
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
 • Báo cáo tổng hợp số lượng xuất…
 • Báo cáo hàng tồn kho theo kho, theo ngày, theo nhóm hàng, loại hàng.
 • Báo cáo chênh lệch tồn kho thực tế và tồn kho trong máy.
 • Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp, mặt hàng.
 • Xuất file dữ liệu kho ra Excel, PDF.
DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status