SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn tạo định mức chế biến

03/17/2020 02:10:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần tạo công thức chế biến cho các thành phẩm hoặc bán thành phẩm để phục vụ cho việc tính toán số lượng NVL đã được sử dụng để tạo nên số lượng thành phẩm đó. 

THAO TÁC:

Bước 1: Chọn Bắt đầu => Quản lý kho => Công thức chế biến

Bước 2: Chọn vào nhóm và món cần tạo công thức (1) & (2), chọn ngày bắt đầu áp dụng (3), chọn vào nguyên vật liệu (4) và bấm nào nút Lưu để hoàn thành thao tác (5).

 

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status