SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán, nvl | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn tính giá vốn hàng bán

03/17/2020 02:07:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần tính giá vốn cho hàng bán để làm căn cứ tính lãi lỗ trong một khoảng thời gian nhất định

THAO TÁC:

Bước 1: Bắt đầu => Quản lý kho => Danh sách chứng từ nhập/xuất

Bước 2: Bạn chọn vào nút Tính giá vốn (1), chổ ô Kỳ tài chính bạn chọn tháng cần tính (2) sau đó bấm nút Chấp nhận để hệ thống thực hiện việc tính giá (3)

 

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status