SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn xem các báo cáo kho, thẻ kho

03/17/2020 02:08:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần kiểm tra số lượng tồn kho, tình hình xuất nhập tồn của 1 hay nhiều mặt hàng, tình hình mua hàng của 1 hay nhiều nhà cung cấp.......

THAO TÁC:

Bắt đầu => Quản lý kho => Báo cáo => Chọn 1 trong những báo cáo cần lấy số liệu

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status