SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn thu ngân order món ngoài menu

03/17/2020 00:44:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ:

_ Khi khách hàng yêu cầu các món không có trong thực đơn mà nhà hàng có thể chế biến hoặc gọi từ bên ngoài về phục vụ yêu cầu của khách.

THAO TÁC:

_ Chọn vào bàn cần thao tác và chọn “# Món mở”, phần mềm sẽ hiển thị lên phần nhập thông tin món mở như hình dưới :

  • Bước 1 : Chọn loại món mở là thức ăn hoặc thức uống để in order ra đúng vị trí.
  • Bước 2 : Nhập Tên hàng (2), Đơn vị tính (3), số lượng (4) và của món mở.
  • Bước 3 : Nhập đơn giá (5) hoặc yêu cầu ghi chú riêng cho món này, sau đó chọn nút “Đồng ý” (6) và chọn “Gửi order” để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: Thao tác mở món chỉ có tác dụng duy nhất cho bàn được mở, các bàn khác phải thao tác lại.

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status