SAI GON POS: Hướng dẫn ưu đãi theo sản phẩm | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn ưu đãi theo sản phẩm

03/17/2020 01:10:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ:

_ Khi bạn cần tạo chính sách khuyến mãi bằng sản phẩm: giảm giá 1 hoặc 1 nhóm hàng

THAO TÁC:

  • Bước 1: Chọn Bắt đầu => Chăm sóc khách hàng => Chính sách giảm giá
  • Bước 2: Nhấp vào nút Tạo mới
  • Bước 3: Tại Tab “Thông tin” bạn điền tên chính sách (1), chọn nút “Tự động” hoặc “Chọn để áp dụng” (2), chọn các ngày để áp dụng (3), chọn chi nhánh được áp dụng (4)

  • Bước 4: Tại Tab “Loại hình và thời gian” bạn chọn khoảng thời gian áp dụng từ ngày nào (5) bạn có thể cài đặt thêm giờ áp dụng bên dưới. Chọn loại hình kinh doanh của tổ chức bạn (6).

  • Bước 5: Tại Tab “Sản phẩm” bạn chọn Nhóm hàng nếu muốn giảm cả nhóm hoặc Hàng bán nếu chỉ muốn giảm 1 vài mặt hàng (7), chọn hình thức là % hoặc tiền mặt (8). Bạn có thể chọn khu nếu chính sách có quy định (9). Sau đó bạn chọn “Lưu” (10) và “Duyệt” (11) để hoàn thành cài đặt.

    Gửi bình luận:

    DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status