SAI GON POS: Hướng dẫn thêm bàn, thêm khu | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn thêm bàn, thêm khu

03/17/2020 00:50:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ:

_ Khi cần tạo thêm khu hoặc thêm bàn mới 

THAO TÁC

  • Bước 1: Tạo khu theo đường dẫn Bắt đầu => Danh mục => Cài đặt cho bán hàng => Danh mục khu
  • Bước 2: Nhấp tạo mới (1), đánh tên khu (2) và chọn loại hình kinh doanh (3). Chọn vào nút thêm dòng (4) để chọn quầy cho khu mới tạo. Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm các yêu cầu bổ sung trong khung số (5). Sau cùng bấm nút lưu để lưu khu mới tạo

  • Bước 3: Tạo bàn theo đường dẫn: Bắt đầu => Danh Mục => Cài đặt cho bán hàng => Danh mục phòng bàn. 
  • Bước 4: Nhấp tạo mới (1), chọn mã cho bàn (2), chọn loại hình kinh doanh (3), chọn khu cần tạo (4), đánh số lượng bàn cần tạo (5) và nhấn nút lưu (6) để lưu lại thông tin vừa tạo

 

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status