SAI GON POS: Hướng dẫn cài đặt thêm món | https://saigonpos.com/

SAI GON POS: Hướng dẫn cài đặt thêm/ sửa/ xoá món, giá bán

03/17/2020 00:49:00 / Đăng bởi SAI GON POS Admin / (0) Bình luận

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ:

_ Khi bạn cần thêm mới, đổi tên hoặc giá bán các món ăn, mặt hàng

THAO TÁC:

A. Thêm món hoặc thay đổi món hiện tại

  • Bước 1: Bắt đầu => Danh mục => Hàng hóa & Nguyên vật liệu
  • Bước 2: Chọn nhóm cần thêm (1)  nếu chưa có nhóm thì tạo nhóm và bấm tạo mới (2) còn nếu cần sửa thì bạn nhấp đúp vào món cần sửa

  • Bước 3: Tại tab "Mặt hàng" đánh tên món (3), đơn vị tính (4) và % VAT (5) sau đó bấm nút lưu. Còn nếu trường hợp sửa đổi thì bạn đánh các nội dung cần thay đổi vào.

B. Thêm giá cho món mới tạo hoặc thay đổi giá món đã có

  • Bước 1: Bắt đầu => Danh mục => Cài đặt cho bán hàng => Bảng giá bán
  • Bước 2: Nếu bạn có nhiều bảng giá thì bạn chọn đúng vào bảng giá cần thay đổi và chọn vào tab "Chi tiết giá", còn nếu như bạn chỉ có 1 bảng giá thì phần mềm sẽ mặc định chọn cho bạn.
  • Bước 3: Chọn vào nhóm hàng mà bạn vừa thêm món (1), những món nào chưa có giá sẽ hiện lên dòng màu cam. Bạn chọn đúng vào dòng cần thêm và điền giá hoặc sửa giá vào cột giá mà ban cần (2). Sau đó bạn bấm lên dòng khác để lưu lại.

 

DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status